Personální složení

Společnost disponuje dostatečným kádrem stavebních techniků zabývajících se přípravou a dozorováním staveb, v současné době zaměstnává 29 pracovníků v úplném pracovním poměru vyčleněných pro inženýrské činnosti, kteří jsou zárukou kvality, jelikož mají dlouholeté zkušenosti při realizaci nejrůznějších vodohospodářských akcí a mnozí z nich své vědomosti autorizovali v oborech vodohospodářských staveb nebo staveb pozemních. Z pohledu profesní skladby společnost zaměstnává 19 pracovníků s vysokoškolským vzděláním stavebního případně ekonomického směru, 6 pracovníků se středoškolským vzděláním stavebního směru a 4 pracovníky se středoškolským vzděláním obecného směru.

Pro poměrně značný rozsah prací má firma zřízenu kancelář v Praze a má možnost zajistit činnost v Olomouci a Praze, na odloučeném pracovišti firmy AQUA PROCON s.r.o. Firma dále zaměstnává v potřebném rozsahu rozpočtáře a cenaře a externími pracovníky  na technické výpomoci a právní úkony.

V působnosti firmy jsou zaškolení pracovníci pro výkon souvisících činností (autorizace v oboru vodohospodářské stavby, vysokoškolská vzdělání příslušných směrů, absolventi školení o zadávání veřejných zakázek, novel zákonů souvisících s výkonem činnosti, oprávnění pro zpracovatelé projektů na SAPARD atd.).

Vývoj počtu pracovníků a organizační schéma

V níže uvedené tabulce je uveden vývoj počtu Jedná se o pracovníky v trvalém pracovním poměru bez externích stálých spolupracovníků a spolupracujících firem:

Rok 1994 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Počet 2 8 11 12 15 15 17 23 25 27 29 ?