Vybavení firmy

Firma AP INVESTING s.r.o má ke své činnosti vybaveny kanceláře moderními počítači, případně přenosnou počítačovou technikou potřebnou pro vypracování předmětné zakázky. Počítače jsou propojeny vnitrofiremní počítačovou sítí s napojením na internet. V rámci výstavby nového sídla firmy na Palackého tř. 12 v Brně byla v objektu pořízena moderní strukturovaná kabeláž pro možnost vybudování počítačové sítě včetně možnosti napojení na INTERNET. Firma AP INVESTING s.r.o. vlastní a používá moderní digitální ústřednu SIEMENS.  Napojení na INTERNET je realizováno vysokokapacitní pevnou linkou a radiomodemem.

Každý pracovník ve firmě má na „stole svůj počítač“ v konfiguraci odpovídající naistalovanému a používanému SW. Grafické výstupy ze všech druhů software jsou možné laserové černobílé tiskárny a barevné tiskárny, digitální kopírky.

Softwarové vybavení pro projektové řízení resp. řízení stavby je možné využít MS PROJECT

 • produkt firmy Microsoft
 • obecně zaměřený na projektová řízení a je použitelný pro řízení a sledování akcí
 • je možný import z rozpočtového systému RTS, propojený s Callidou

MS PROJECT je nástrojem pro dosažení:

 • efektivního plánování
 • vyhledávání kritických míst projektů
 • dynamického vyhodnocování ekonomických údajů v čase
 • sledování postupů prací
 • snazší práce řídících pracovníků
 • členění řídících struktur
 • optimální využití zdrojů
 • zlepšení komunikačních možností

Dále jsou k dispozici CAD programy AUTOCAD a  MICROSTATION. Jsme schopni pomocí těchto programů a vzhledem k napojení na síť internet přijímat výkresovou dokumentaci v digitálním tvaru (kontrole, připomínkování, na vědomí, atd.). V případě potřeby je možné vytisknout kdykoliv potřebné dokumenty (výkresy) na velkoformátové tiskárně HP DesignJet (barevný plotr), případně na laserové nebo inkoustové barevné tiskárně.
Pro kontrolu rozpočtů případně kalkulace stavebního dodavatele používáme rozpočtový systém firmy RTS Brno. Součástí tohoto systému jsou moduly: rozpočtový program, kalkulace, nabídky, případně další. V rámci tohoto programu je možno použít ceny RTS Brno, URS Praha, případně vlastní kalkulované detailní nebo agregované položky.

Ke zpracování textů, tabulek a výpočtů se používá  programový balík MS Office.

Dále mají pracovníci firmy přidělena služební vozidla a mobilní telefony pro zajištění včasného a bezproblémového kontaktu s klienty firmy a ostatními subjekty nutnými k výkonu všech činností.

V roce 2000 se firma přestěhovala do společného objektu firmy AQUA PROCON s.r.o., který  jsme společným přístupem zrekonstruovali.
Adresa nového objektu je:

                    Brno 612 00, Palackého tř. 12
                    tel.: 541426060
                    fax.: 541426069
                    e-mail: iva.madaraszova@apinvesting.cz