Identifikační údaje firmy

Název: AP INVESTING, s.r.o.
Registrace:  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 15714,
ode dne 20.července 1994
Sídlo: Palackého 12, 612 00  Brno
tel.:  +420 541 426 060
fax.: +420 541 426 069
e-mail: info@apinvesting.cz
IČ: 60712121
DIČ: CZ 60712121
Bankovní spojení: KB Brno venkov, č.ú. 1096410227/0100
Jednatelé společnosti: Ing. Stanislav Jelínek
Ing. Josef Šebek