Projekty podporované z EU

 • Ochrana vod povodí řeky Dyje - Dílčí projekt A
  Konzultantské služby správce stavby (člen sdružení – tým 21odborníků),
  objednatel Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí, s.r.o., Soběšická 156, 638 00 Brno, kontaktní osoba Ing. Josef Gut, tel: 545 532 336. Termín realizace 12/2004 – 6/2007

  finance EU ISPA finanční objem stavby: 45. mil. EUR  = cca 1.400 mil. Kč

 • Znojmo, rekonstrukce kanalizace
  Konzultantské služby správce stavby (člen sdružení) pro Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, zastoupené panem Hruškou Jaroslavem, Kotkova 20, 669 02 Znojmo, tel. 515226041. Termín realizace 9/2005 – 12/2007

  finance EU ISPA finanční objem stavby: 650,0 mil. Kč

 • Žďár nad Sázavou, rekonstrukce stokové sítě
  Inženýrská činnost správce stavby (vedoucí člen sdružení) pro objednatele Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, a.s., Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, zastoupený Ing. Dagmar Zvěřinovou, tel: 566 688 127. Termín realizace 10/2005 – 9/2007

  finance EU ISPA finanční objem stavby 265,0 mil. Kč

 • Znojmo rekonstrukce ČOV (počet EO 99000)
  stavební dozor pro Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, zastoupené panem Hruškou Jaroslavem, Kotkova 20, 669 02 Znojmo, tel. 515226041. Lhůta realizace 1997 – 2001.

  FOTO

  finance PHARE a SFŽP ČR fin. objem stavby 209,0 mil. Kč
  z toho100 mil. technologie

 • Třebíč intenzifikace ČOV(počet EO 69 800)
  organizace výběr.řízení dle zák.199/94 Sb. v pl. znění, poradenská činnost při podpisu smlouvy se SFŽP ČR a PHARE, stavební dozor, zkušební provoz, kolaudace, vyhodnocení stavby  pro VaK svazek obcí v Třebíči, Vítězslava Nezvala 996, 674 30 Třebíč – stavby v realizaci. Realizace 2000 – 2004.

  FOTO

  finance ze SFŽP ČR a PHARE fin. objem stavby 197,2 mil. Kč

 • Kroměříž intenzifikace ČOV (počet EO 66 000)
  příprava investice, , stavební dozor, zkušební provoz, kolaudace stavby a závěrečné vyhodnocení akce pro Vodovody a kanalizace, a. s. Kroměříž, Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, zastoupené Ing. Ivo Kostkou, ředitelem společnosti, tel. 573331270. Lhůta realizace 2001 - 2005.

  FOTO

  finance z MZe, EIB fin. objem stavby 190,6 mil. Kč
  z toho 86,5 mil. technologie

 • Uherské Hradiště intenzifikace ČOV vč. (počet EO 71 670)
  příprava investice, organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby, stavební dozor pro Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, 686 36 Uh. Hradiště, zastoupené Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem společnosti tel. 572553833. Lhůta realizace 2001 - 2002.

  FOTO

  finance z MZe, EIB fin. objem stavby 182,1 mil. Kč
  z toho 80 mil. technologie

 • Vyškov intenzifikace ČOV (počet EO 38 330)
  stavební dozor, zkušební provoz a závěrečné vyhodnocení akce  pro Vodovody a kanalizace Vyškov a. s., Brněnská 13, 682 01 Vyškov, zastoupené Ing. Vladimírem Kramářem ředitelem společnosti, tel. 517348144. Lhůta realizace 2001 – 2002.

  Stavba Jihomoravského kraje roku 2003 v kategorii ekologické stavby, FOTO

  finance z MZe, EIB fin. objem stavby 138,8 mil. Kč
  z toho 65 mil. technologie

 • Ořechov kanalizace a ČOV (počet EO 3 048)
  Poradenská činnost při podpisu smlouvy s MZe, stavební dozor, zkušební provoz. Práce prováděny pro obec Ořechov, Zahradní 1, 664 44 Ořechov. Kontaktní osoba p. Krečmerová Ludmila, tel. 547 225 132. Realizace 2002 – 2004.

  SOUHRNÁ ZPRÁVA

  fnance z MZe, EIB fin.objem stavby 137,3 mil. Kč

 • Sokolnice – Splašková kanalizace Sokolnice, Telnice – Nádražní čtvrť II. etapa a rozšíření ČOV
  Kompletní inženýrská činnost pro OÚ Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice. Kontaktní osoba – starosta Jiří Životský, tel. 544 224 131. Zahájeno v červenci 2004. Realizace 2004 – 2005.

  fnance z MZe, EIB fin.objem stavby 121,3 mil. Kč

 • Vyškov – rozšíření skupinového vodovodu – I.etapa Nesovická větev
  Projednání ÚR, žádost o dotaci, finanční projekt, stavební dozor, kolaudace pro VaK Vyškov, Brněnská 13, 682 01 Vyškov, kontaktní osoba Ing. Karel Hájek, tel.: 517 348 111. Lhůta realizace 2003 – 2004.

  finance z MZe, EIB fin. objem stavby 54,6 mil.Kč

 • Skupinový vodovod Ivančice Rosice - doplnění zásobovacích řadů pro 14 obcí
  projednání ÚR včetně vlastnických vztahů (cca 850 vlastníků), žádost o dotaci, finanční  projekt, stavební povolení, pro Svazek VaK Ivančice, B.M. Kuldy 20, 664 91 Ivančice, kontaktní osoba Ing. Sládková, tel. 546921884. Lhůta realizace 1997 – 2002.

  finance z MZe a EIB fin. objem stavby cca 40,0 mil. Kč

 • Veverské Knínice, kanalizace a ČOV
  kompletní inženýrská činnost v plném rozsahu včetně soutěže a ZVA pro OÚ Veverské Knínice, čp. 260, 664 81pošta Ostrovačice, kontaktní osoba – starostka Jaroslava Čertková, tel. 546427610. Lhůta realizace 2002 – 2003.

  finance ze SFŽP ČR, PHARE fin.objem stavby 37 mil. Kč

 • Troubsko – Kanalizace I.a II. část Troubsko – Ostopovice
  Kompletní inženýrská činnost v plném rozsahu pro OÚ Troubsko, Zámecká 8, 664 41 Troubsko, kontaktní osoba – starosta Vladimír Ryba, tel. 547 227 054. Realizace 2002  - 2005. K 30.8.2004 prostavěno 58,9 mil. Kč.

  finance ze SFŽP ČR, Mze, EIB fin.objem stavby 64,2 mil. Kč

 • A další