Historie a vývoj firmy, profesní skladba

Firma byla založena roku 1994, jako dceřiná společnost firmy AQUA PROCON s.r.o. Brno, z nutnosti oddělit inženýrské činnosti od činnosti projekčních.

Společnost disponuje dostatečným kádrem stavebních techniků zabývajících se přípravou a dozorováním staveb, v současné době zaměstnává 33 pracovníků v úplném pracovním poměru vyčleněných pro inženýrské činnosti, kteří jsou zárukou kvality, jelikož mají  dlouholeté zkušenosti při realizaci nejrůznějších vodohospodářských akcí a mnozí z nich své vědomosti  autorizovali v oborech vodohospodářských staveb nebo staveb pozemních. Z pohledu profesní skladby společnost zaměstnává 21 pracovníků s vysokoškolským vzděláním stavebního případně ekonomického směru, 7 pracovníků se středoškolským vzděláním stavebního směru a 5 pracovníky se středoškolským vzděláním obecného směru.

Pro poměrně značný rozsah prací má firma odloučené pracoviště ve Znojmě a má možnost zajistit činnost v Olomouci  a Praze, na odloučeném pracovišti firmy AQUA PROCON s.r.o. Firma dále zaměstnává v potřebném rozsahu rozpočtáře a cenaře a externími pracovníky  na technické výpomoci a právní úkony.

V působnosti firmy jsou zaškolení pracovníci pro výkon souvisících činností (autorizace v oboru vodohospodářské stavby, vysokoškolská vzdělání příslušných směrů, absolventi školení o zadávání veřejných zakázek, novel zákonů souvisících s výkonem činnosti, oprávnění pro zpracovatelé projektů na SAPARD atd.).