AP INVESTING, s.r.o.

Strategie společnosti

Použít schopnosti a znalosti svých zaměstnanců k poskytnutí pokrokového a efektivního řešení problémů svým zákazníkům v oblasti přípravy, řízení a realizace zejména vodohospodářských staveb. Pokračovat v chápání potřeb zákazníků a naplňování jejich očekávání prostřednictvím vzájemné a úzké spolupráce. Svou činností přispět ke zlepšení životního prostředí, k čistotě potoků a řek, protože voda je nenahraditelnou součástí života.