Oceněné stavby

Na nedávno skončeném Veletrhu životního prostředí bylo naší společnosti předáno ocenění - VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2007 - v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvadění a čištění odpadních vod s investičními náklady na 50 mil. Kč. Na této stavbě jsme působili v pozici člena týmu správce stavby.

Znojmo kanalizace_M_450_M_450.jpg

Další oceněné stavby, na kterých se naše společnost podílela...

ČOV Vyškov_M_450_M_450.jpg

Ostrov u Macochy kanal. a ČOV_M_450.jpg