Certifikace, kvalifikace, oprávnění

Systém managementu jakosti, který vychází z Politiky integrovaného systému managementu, byl vybudován za pomoci společnosti QUALISYS s.r.o. V červenci 2005 byla provedena úspěšná certifikace dle normy ISO 9001 : 2001 renomovaným certifikačním orgánem pro systém jakosti. Certifikát pokrývá celé spektrum činností poskytované společností AP INVESTING s.r.o.

9001_M_450.jpg


Systém environmentálního managementu, který vychází z Politiky integrovaného systému managementu,  byl   vybudován  za pomoci společnosti GEOtest, a. s. V únoru 2007 byla provedena úspěšná certifikace dle normy ISO 14001 : 2005 renomovaným certifikačním orgánem pro systém jakosti. Certifikát pokrývá celé spektrum činností poskytované společností AP INVESTING s.r.o.

14001_V_600_M_450.jpg


Systém managementu BOZP, který vychází z Politiky integrovaného systému managementu, byl vybudován za pomoci společnosti QUALISYS s.r.o. V srpnu 2011 byla provedena úspěšná certifikace dle normy ISO 18001 : 2008 renomovaným certifikačním orgánem pro systém jakosti. Certifikát pokrývá celé spektrum činností poskytované společností AP INVESTING s.r.o

18001_M_450.jpg